Podział majątku i spadki

Pomagamy klientom uzyskać satysfakcjonujące rozstrzygnięcie

sprawy spadkowe warszawa

Sprawy majątkowe

Podział majątku wspólnego może nastąpić jedynie po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami. Najczęściej taka sytuacja jest wynikiem uprawomocnienia się wyroku rozwodowego albo ustanowienia rozdzielności majątkowej przed notariuszem. W przypadku braku porozumienia pomiędzy stronami niezbędne jest złożenie odpowiedniego wniosku do sądu powszechnego, który ustali skład majątku wspólnego, jego wartość oraz podzieli ten majątek.

W takich przypadkach zazwyczaj niezbędna jest odpowiednia inicjatywa dowodowa stron w celu ujawnienia tego majątku (który często jest zatajany przez drugą stronę) oraz doprowadzenie do jego odpowiedniej wyceny przez biegłego (która może być zaniżona lub zawyżona w stosunku do rzeczywistej). Sprawa o podział majątku jest również właściwa do rozliczenia nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny i odwrotnie. W takich przypadkach nieodzowna jest pomoc profesjonalnego pełnomocnika, który w odpowiedni sposób zadba o interesy majątkowe swojego klienta.

Oferujemy profesjonalne wsparcie w delikatnych sprawach, które wymagają odpowiedniego podejścia. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu wiemy, jak prowadzić sprawy o podział majątku wspólnego aby uzyskać satysfakcjonujący Klienta rezultat.