Rozwody i alimenty

Prowadzenie skomplikowanych procesów rozwodowych to nasza codzienność.

sprawy rozwodowe warszawa

Proces rozwodowy

Rozwód jest zdarzeniem, który może przytrafić się każdemu z nas. Zdarzenie to jest związane z bardzo silnymi emocjami i powoduje niejednokrotnie stres utrudniający zrozumienie i tak skomplikowanych zasad rządzących procedurą postępowania przed sądem i samodzielne prowadzenie sprawy. Powyższe, w powiązaniu z niezwykle ważkimi kwestiami rozstrzyganymi w procesie o rozwód, jak: wina rozkładu pożycia małżeńskiego, władza rodzicielska nad małoletnim dzieckiem, alimenty na rzecz małoletniego dziecka lub małżonka czy kontakty z dzieckiem, przesądza o tym, że pomoc profesjonalnego pełnomocnika może zapewnić pomyślne zakończenie sprawy.

Myślisz o separacji lub rozwodzie? Potrzebujesz wyczerpujących informacji, porad i wskazówek, profesjonalistów, którzy pomogą Ci w procesie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

Alimenty

Obowiązek alimentacyjny tj. dostarczanie środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania, obciąża co do zasady krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Obowiązujące przepisy przewidują także obowiązek alimentacyjny byłych małżonków, który to wyprzedza obowiązek alimentacyjny krewnych.

W procesie o alimenty sąd ustala usprawiedliwione potrzeby uprawnionego do alimentów oraz możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego do alimentów. Wypadkową powyższego jest ustalana przez sąd wysokość alimentów. Niestety, ale wysokość alimentów w dużym zakresie należy od uznania sędziego, na którego decyzję może wpłynąć odpowiednia argumentacja profesjonalnego pełnomocnika. Co istotne, sąd co do zasady nie podejmuje czynności z urzędu, a co za tym idzie, bez odpowiedniej i skutecznej inicjatywny dowodowej strony sąd może nie ustalić prawidłowo stanu faktycznego sprawy.