Alimenty Warszawa - adwokat Piotr Chmielewski

Alimenty - skorzystaj z pomocy doświadczonego adwokata

Nasza Kancelaria w Warszawie specjalizuje się w prowadzeniu postępowań związanych z ustaleniem alimentów. Zajmujący się nimi adwokat świadczy porady prawne w tej kwestii oraz inne usługi przewidziane prawem. Prawnik w imieniu klienta może wystąpić z wnioskiem o zwiększenie, obniżenie, zawieszenie lub umorzenie tego świadczenia pieniężnego. Może udzielić wsparcia w przypadku wątpliwości, które pojawiają się przy tego typu sprawach.

Obowiązek alimentacyjny obciąża co do zasady krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Obowiązujące przepisy przewidują także obowiązek alimentacyjny byłych małżonków po rozwodzie, który to wyprzedza obowiązek alimentacyjny krewnych.

W procesie o alimenty sąd ustala usprawiedliwione potrzeby uprawnionego do alimentów oraz możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego do alimentów. Wypadkową powyższego jest ustalana przez sąd wysokość alimentów. Niestety, ale wysokość alimentów w dużym zakresie należy od uznania sędziego, na którego decyzję może wpłynąć odpowiednia argumentacja profesjonalnego pełnomocnika. Co istotne, sąd co do zasady nie podejmuje czynności z urzędu, a co za tym idzie, bez odpowiedniej i skutecznej inicjatywy dowodowej strony sąd może nie ustalić prawidłowo stanu faktycznego sprawy.

alimenty Warszawa

Pomoc adwokata w zakresie postępowań alimentacyjnych

Oferujemy wszechstronną pomoc i porady prawne na terenie Warszawy. Warto wiedzieć, z czym wiąże się wystąpienie o alimenty w imieniu dziecka bądź swoim własnym. Składający pozew, w którego przygotowaniu może pomóc adwokat, powinien dołączyć do niego szereg dokumentów, takich jak - kopie aktów stanu cywilnego oraz udowodnić przed sądem zasadność żądania, przedstawiając koszty utrzymania dziecka, wysokość wydatków związanych z edukacją, leczeniem lub rozrywką.

W związku z poziomem skomplikowania spraw alimentacyjnych, wybranie odpowiedniego pełnomocnika znacznie zwiększa szanse na korzystny werdykt sądu. Warto zauważyć, że niestety w Polsce mnóstwo rodziców próbuje uchylić się przed obowiązkiem alimentacyjnym lub przeciągać postępowania w nieskończoność, co sprawia, że często stają się one trudne zarówno pod względem prawnym, jak i emocjonalnym. Odpowiednia reprezentacja przez adwokata specjalizującego się w sprawach o alimenty z pewnością pomoże skrócić czas rozpoznania sprawy oraz ograniczyć do minimum stres związany z postępowaniem sądowym.

Warszawa alimenty

Nasze doświadczenie w sprawach alimentacyjnych

Posiadamy szeroką wiedzę odnośnie do prowadzenia spraw o alimenty na dziecko, rodzica lub małżonka, a także postępowań o podwyższenie alimentów czy ustalenie ojcostwa. Nasz adwokat Piotr Chmielewski specjalizuje się w prawie rodzinnym i z pewnością udzieli profesjonalnej pomocy w każdej sytuacji. Nie boimy się rozpraw czy spraw trudnych, zawikłanych prawnie. Postępowanie alimentacyjne służy zazwyczaj dobru rodziny, a zwłaszcza małoletnich dzieci, warto więc postarać się o godną reprezentację interesów w sądzie. Adwokat wnioskujący o alimenty – na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa – podejmuje możliwe działania, które przewidują przepisy prawa.

W razie dodatkowych wątpliwości odnośnie do alimentów i spraw z nimi związanych, nasi klienci zawsze mogą kierować pytania mailowo, telefonicznie lub umawić się na wizytę z prawnikiem w dogodnym czasie. Adwokat z kancelarii w Warszawie jest do państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku.