Testament

Nasza kancelaria adwokacka, obsługująca na co dzień klientów z Warszawy i okolic, świadczy pomoc przy sporządzaniu testamentu oraz porady prawne związane z tą instytucją i innymi sprawami z zakresu prawa spadkowego.

W polskim prawie wyróżnia się kilka rodzajów testamentów:

  • testamenty zwykłe – własnoręczne (holograficzne), a formie aktu notarialnego i allograficzne,
  • testamenty szczególne – ustne, podróżne, wojskowe.

Do najprostszych i najbardziej popularnych form zaliczany jest testament własnoręcznie spisany przez spadkodawcę na papierze. Dla swojej ważności musi być podpisany przez niego i opatrzony datą. Nie wolno sporządzić go na maszynie ani przy pomocy komputera – musi być napisany ręcznie.

Wykonanie ostatniej woli można również zabezpieczyć poprzez sporządzenie aktu notarialnego w obecności notariusza. Ten rodzaj testamentu jest najtrudniejszy do obalenia przez spadkobierców.

Z kolei testament allograficzny polega na tym, że spadkodawca oświadcza swoją wolę ustnie wobec dwóch świadków oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu bądź gminy, kierownika stanu cywilnego. Następnie spisuje się ją w protokole, który podpisuje spadkodawca i jedna z w/w osób urzędowych, wobec której oświadczył on swoją ostatnią wolę.

Z kolei rzadko kiedy już w praktyce stosuje się za to testamenty szczególne.

Ostatnia wola czyli testament

Porady prawne w sprawie testamentu

Aby testament był ważny, musi zawierać rozporządzenie tylko jednej osoby i być sporządzony przez osobę (testatora) posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych (m.in. pełnoletnią, nieubezwłasnowolnioną). Jest ona także wymagana w przypadku odwołania lub zmiany testamentu. Sporządzić, zmienić (nawet wielokrotnie) czy odwołać testament można tylko osobiście, bez udziału małżonka czy innej bliskiej osoby. Adwokat z naszej kancelarii adwokackiej służy wsparciem prawnym we wszystkich kwestiach związanych z przygotowaniem testamentu. Z uwagi na doniosłość skutków, jakie wywołuje ta czynność, warto ten temat skonsultować ze specjalistą.