Prawo spadkowe – dziedziczenie ustawowe i sądowe

Obsługa spraw spadkowych w naszej kancelarii realizowana jest w sposób indywidualny. Uporządkowanie spraw po zmarłej osobie jest bardzo delikatną dziedziną życia. Dlatego też wymaga odpowiedniego podejścia. Podstawowym postępowaniem spadkowym jest stwierdzenie nabycia spadku. Po sporządzeniu odpowiednich wniosków ustala się krąg spadkobierców i to, czy spadkodawca pozostawił po sobie testament.

Spadek może być także przekazany w formie dziedziczenia testamentowego lub ustawowego, a zadaniem adwokata jest wspieranie klienta w prawach i obowiązkach majątkowych, których podmiotem był spadkodawca. Zachowek to kolejna instytucja prawa spadkowego i zazwyczaj jest zabezpieczeniem osoby, która nie została uwzględniona w testamencie. Wówczas rolą adwokata jest uzyskanie dla uprawnionego klienta należnej mu kwoty.

Merytoryczna ocena sytuacji

Kwestie związane z testamentem czy spadkiem z reguły regulowane są sądownie. Wynika to nie tylko z zapisów prawa spadkowego, ale również z tego, że sprawy spadkowe bardzo często wywołują negatywne emocje, są zarzewiem konfliktów pomiędzy spadkobiercami, którzy nie chcą pogodzić się z ostatnią wolą zmarłego lub którym ustawowo należy się część majątku po spadkodawcy. Po szczegółowym zapoznaniu się z daną sprawą i przeanalizowaniu problemu adwokat przedstawia klientowi podstawowe zasady prawa spadkowego, orzecznictwo w podobnych przypadkach czy poglądy wynikające z doktryny prawniczej. Zajmie się znalezieniem najkorzystniejszego rozwiązania oraz przygotowaniem wszystkich pozwów, wniosków czy innych pism procesowych.

W trybie procesowym i nieprocesowym

Część spraw spadkowych rozwiązuje się tylko w trybie procesowym, a część rozstrzygana jest w trybie nieprocesowym. Do pierwszych z nich zaliczyć można np. zachowek, uznanie spadkobiercy za niezgodnego, wystąpienie wierzyciela spadkodawcy przeciwko spadkobiercy czy wyłączenie małżonka od dziedziczenia. Procesu nie wymagają za to m.in. sprawy związane ze stwierdzeniem ustawowego nabycia spadku lub zapisanego w testamencie, przyjęcie lub odrzucenie spadku, spis inwentarza dział spadku. Podobnie wygląda sytuacja nakazania złożenia testamentu czy jego otwarcia i ogłoszenia.

Porady prawne

Poza reprezentacją klientów przed sądem, adwokat z naszej kancelarii udziela także porad prawnych. Obejmują one, m.in. takie kwestie jak:

 • testament zwykły, notarialny, ustny,
 • tytuły prawne do spadku,
 • dziedziczenie ustawowe,
 • zapis,
 • zachowek,
 • przyjęcie i odrzucenie spadku,
 • sposoby odwołania spadku,
 • wydziedziczenie,
 • dział spadku,
 • zbycie spadku,
 • zrzeczenie się dziedziczenia,
 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • powołanie spadkobiercy,
 • kwestie związane z prawem podatkowym (podatek od spadków i darowizn).
Młotek sędziego

Pomoc adwokata od prawa spadkowego może przydać się także w momencie, kiedy trzeba będzie zapłacić podatek od spadków czy darowizn, zwłaszcza gdy osoba do tego zobowiązana mieszka za granicą, a spadek nabyła w Polsce. Wówczas w ciągu miesiąca od uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku, jest zobligowana do zgłoszenia otrzymanego majątku do opodatkowania w urzędzie skarbowym w Polsce.