Zachowek

Poza prawem rodzinnym nasza kancelaria z Warszawy zajmuje się, m.in. sprawami o zachowek wchodzącymi w zakres prawa spadkowego. Jest to instytucja zabezpieczająca interesy tych osób, które po śmierci spadkodawcy zostały pominięte w testamencie. Dzięki temu zyskują jakieś korzyści ze spadku.

Czy należy Ci się zachowek?

Do zachowku prawo mają:

 • dzieci spadkodawcy (w tym przysposobione),
 • małżonkowie spadkodawcy,
 • rodzice spadkodawcy
 • zstępni spadkodawcy - wnuki, prawnuki itd.

Z kolei roszczenie o zachowek nie będzie przysługiwało:

 • osobom, które zostały wydziedziczone w testamencie,
 • osobom, które zostały uznane orzeczeniem sądu za niegodne dziedziczenia,
 • osobom, które zawarły ze spadkodawcą umowę o zrzeczeniu się dziedziczenia,
 • małżonkowi, przeciwko któremu spadkodawca przed śmiercią wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z jego winy, a żądanie to było uzasadnione,
 • osobom, które zrzekły się dziedziczenia lub odrzuciły spadek,
 • małżonkowi wyłączonemu z dziedziczenia,
 • małżonkowi, który pozostawał ze spadkodawcą w separacji.
Książka o prawach do zachowku

O tym, czy danej osobie przysługuje prawo do zachowku, można dowiedzieć się od naszego adwokata w ramach udzielanych porad prawnych. Prowadzi on także kompleksowo sprawy o zachowek, reprezentując interes klienta, m.in. podczas negocjacji ze spadkobiercami testamentowymi czy w sądzie. Osoba, która ma prawo do zachowku, może domagać się wyłącznie zapłaty na jej rzecz określonej kwoty pieniężnej. Stanowić ona musi ułamek wartości udziału spadkowego, jaki przysługiwałby jej przy dziedziczeniu ustawowym.