Władza rodzicielska

W zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego mieszczą się, m.in. sprawy o władzę rodzicielską. Poza alimentami to najczęściej kwestia ustalenia władzy rodzicielskiej wzbudza wielkie emocje. Opieka nad dzieckiem to zarówno prawa, jak i obowiązki, które wobec niego mają rodzice, które powstają w momencie jego narodzin i trwają do czasu osiągnięcia przez niego pełnoletności.

W momencie, kiedy rodzice dziecka żyją oddzielnie, wówczas kwestię sprawowania opieki nad małoletnimi regulują przepisy prawa. Władza rodzicielska najczęściej w takich przypadkach powierzana jest rodzicowi, z którym dzieci mieszkają na co dzień. Jednocześnie drugi rodzic ma z tego tytułu ograniczoną opiekę nad nimi. Gdy jednak rodzice ustalą tzw. plan wychowawczy, w którym szczegółowo określą swój zakres praw i obowiązków, to wówczas oboje mogą otrzymać pełną władzę rodzicielską.

Sprawy o władzę rodzicielską

Prowadzona przez nas kancelaria adwokacka w Warszawie zajmuje się m.in. sprawami o władzę rodzicielską. Każdy rodzic z pomocą adwokata może ubiegać się o ograniczenie opieki pod warunkiem, że nie został uchwalony wspólnie plan wychowawczy i rodzice dziecka żyją oddzielnie. Wówczas sąd przyznaje większy zakres opieki jednemu z nich. Drugi natomiast ma tylko określone uprawnienia, takie jak np. prawo współdecydowania o wyborze szkoły, leczenia itp.

Inną sytuacją, w której może przydać się adwokat, jest pozbawienie władzy rodzicielskiej, zaliczane do najsurowszych środków ingerencji sądu. Podejmuje on taką decyzję wtedy, gdy dotychczas użyte łagodniejsze środki okazały się nieskuteczne lub ich zastosowanie nie jest celowe. Sąd orzeka je wtedy, gdy:

  • władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody, takiej jak np. przewlekła choroba, długoletnie pozbawienie wolności,
  • rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej (wpływa ona destrukcyjnie na dzieci) – poprzez np. zmuszanie dziecka do ciężkiej pracy, wychowywanie we wrogości do drugiego rodzica, agresywne zachowanie, stan nietrzeźwości, zakłócanie domowego spokoju i inne zachowania manifestowane w obecności dzieci, a które mogłyby stanowić poważne zagrożenia w rozwoju dziecka.

Poza ograniczeniem i pozbawieniem władzy rodzicielskiej sąd może także zawiesić sprawowanie opieki nad dzieckiem lub ją przywrócić.

Kancelaria adwokacka z Warszawy ma na swoim koncie wiele spraw związanych z ustaleniem władzy rodzicielskiej. Klienci poza reprezentacją w sądzie przez adwokata, mogą liczyć także na jego porady prawne. Oprócz tego jest to osoba, której doświadczenie przydaje się w czasie negocjacji między rodzicami, których celem jest wypracowanie najlepszych rozwiązań dotyczących sprawowania opieki nad dziećmi. Adwokat ponadto pomaga sporządzić wszelkie niezbędne pisma, takie jak np. o powierzenie władzy rodzicielskiej.