Separacja – nie przed każdym rozwodem

Zanim małżonkowie zdecydują się ostatecznie na rozwód, mogą podjąć decyzję o separacji. Mimo iż utarło się, że poprzedza ona każdą sprawę rozwodową, w rzeczywistości tak nie jest. To małżonkowie decydują, czy chcą z niej skorzystać.

Wniosek złożyć może jeden z nich lub oboje. Jej orzeczenie oznacza jednak pewne zobowiązania dla obu stron:

  • to sytuacja, w której trakcie małżonkowie nie mogą zawrzeć nowego małżeństwa – w świetle prawa nadal bowiem są małżeństwem,
  • sąd może zadecydować o słuszności obowiązku wzajemnej pomocy.

Instytucja, jaką jest separacja, została wprowadzona głównie z myślą o osobach, które negatywnie postrzegają rozwód, zwłaszcza z powodów religijnych. Może zostać nieorzeczona (pomimo wystąpienia zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego), jeśli na jej skutek mają ucierpieć wspólne, małoletnie dzieci albo gdy istnieją inne ważne przeszkody, takie jak np. ciężka choroba jednego z małżonków.

Separacja - skutki

W naszej kancelarii adwokackiej w Warszawie udzielamy porad prawnych dotyczących separacji. Ponadto prowadzimy kompleksowo postępowania w tym zakresie, czyli od przygotowania wniosku aż do orzeczenia sądowego. Tym samym małżonkowie nie muszą w tych trudnych chwilach koncentrować się na dopełnieniu formalności czy pilnowaniu terminów w sądzie. Ten obowiązek przejmuje na siebie adwokat specjalizujący się prawie rodzinnym, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.