Separacja adwokat Warszawa

Czym jest separacja i jak w tym zakresie może pomóc adwokat? Stanowi ona inaczej sądowe uregulowanie faktycznego rozstania małżonków, jednak bez zakończenia związku małżeńskiego. Nie wyklucza to jednak orzeczenia w przyszłości rozwodu. Często bywa tymczasowym rozwiązaniem służącym pogodzeniu się stron. Może też być etapem przejściowy przed wystąpieniem z pozwem o formalne zakończenie małżeństwa. Nasza kancelaria w Warszawie wspiera prawnie klientów, którzy zastanawiają się nad taką alternatywą. Zdajemy sobie sprawę, że separacja rodzi trudne emocje, a adwokat może pomóc przejść klientowi przez ten czas.

Separacja – nie przed każdym rozwodem

Zanim małżonkowie zdecydują się ostatecznie na rozwód, mogą podjąć decyzję o separacji. Mimo iż utarło się, że poprzedza ona każdą sprawę rozwodową, w rzeczywistości tak nie jest. To małżonkowie decydują, czy chcą z niej skorzystać.

Wniosek złożyć może jeden z nich lub oboje. Jej orzeczenie oznacza jednak pewne zobowiązania dla obu stron:

  • to sytuacja, w której trakcie małżonkowie nie mogą zawrzeć nowego małżeństwa – w świetle prawa nadal bowiem są małżeństwem,
  • sąd może zadecydować o słuszności obowiązku wzajemnej pomocy.

Instytucja, jaką jest separacja, została wprowadzona głównie z myślą o osobach, które negatywnie postrzegają rozwód, zwłaszcza z powodów religijnych. Może zostać nieorzeczona (pomimo wystąpienia zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego), jeśli na jej skutek mają ucierpieć wspólne, małoletnie dzieci albo gdy istnieją inne ważne przeszkody, takie jak np. ciężka choroba jednego z małżonków.

Separacja - skutki

Separacja - skutki

W naszej kancelarii adwokackiej w Warszawie udzielamy porad prawnych dotyczących separacji. Ponadto prowadzimy kompleksowo postępowania w tym zakresie, czyli od przygotowania wniosku aż do orzeczenia sądowego. Tym samym małżonkowie nie muszą w tych trudnych chwilach koncentrować się na dopełnieniu formalności czy pilnowaniu terminów w sądzie. Ten obowiązek przejmuje na siebie adwokat specjalizujący się prawie rodzinnym, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

Orzeczenie separacji ma w zasadzie podobne skutki jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód. Między małżonkami powstaje rozdzielności majątkowa, mogą żądać od siebie alimentów, czy dzielić się opieką nad dziećmi zgodnie z ustaleniami zawartymi w decyzji sądu.

Adwokat z naszej kancelarii w Warszawie służy także wsparciem w zakresie złożenia wniosku i postępowania dotyczącego zniesienia opisywanego środka prawnego.