Kontakty z dzieckiem

Sprawy związane z ustaleniem zakresu kontaktów z dzieckiem np. po sprawie rozwodowej i sposób ich wykonywania, regulowane są w postępowaniu sądowym. Prawo i obowiązek utrzymywania ich mają rodzice, w tym także ci, którzy zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej, dziadkowie oraz inne bliskie dziecku osoby.

Kwestie te jednak powinny być bardzo precyzyjnie określone, zwłaszcza w przypadku rodzica, który nie mieszka z nim. Zdarzają się bowiem przypadki, że pomimo decyzji sądu, jeden z rodziców utrudnia tę kwestię drugiemu lub nie pojawia się na wyznaczonych spotkaniach, pomimo orzeczonych kontaktów z dzieckiem. W takich przypadkach można starać się sądownie o zapłatę sumy pieniężnej na rzecz drugiego rodzica.

W praktyce też często zdarzają się wnioski o ograniczenie kontaktów z dzieckiem np. poprzez zakaz zabierania dziecka w inne miejsce niż miejsce pobytu, okresowy zakaz spotkań. Nierzadkim przypadkiem są także sprawy o całkowite zakazanie kontaktów (gdy ich wykonywanie nie jest dobre dla dziecka), choć większość z nich jest nieuzasadniona i wynika raczej z konfliktu między rodzicami.

Dziewczynka z tygrysem

Kwestia ustalenia kontaktów z dzieckiem również należy do delikatnych tematów - warto ją dokładnie przeanalizować z adwokatem. W naszej kancelarii adwokackiej działającej na terenie Warszawy udzielane są zarówno porady prawne w tym zakresie, jak i można powierzyć pełnomocnictwo do reprezentowania w sądzie adwokatowi specjalizującym się w prawie rodzinnym i opiekuńczym. Zanim też zostanie wszczęta sprawa o ograniczenie lub zakazanie kontaktów, warto pamiętać, że sposobem na rozwiązanie kwestii spornych są także mediacje, terapia rodzinna, poradnictwo rodzinne itd.